ยินดีต้อนรับสู่ บริษัท จำกัด

welcome to Phayoune

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโอเพ่นซอร์ส และโอเพ่นซอร์สโซลูชั่นต่างๆ ลีนุกซ์เซิร์ฟเวอร์ , ฐานข้อมูล(NoSQL), web App, Cloud, BigDATA, Security etc. และที่สำคัญหมดความกังวลเรื่องค่าลิขสิทธิ์

กิจกรรมล่าสุด

ข่าวสารกิจกรรมเกี่ยวกับบริษัทฯ การประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ และทีมงาน

หลักสูตรการอบรม

LFS, OpenStack, Arduino, Zend Framework, Google App Scripts , WordPress + Elementor etc

ข้อมูล School MIS

ข้อมูลการพัฒนาโปรแกรมบริหารสถทานศึกษา(School MIS) และฟั่งชั่นการทำงานในอนาคต

WPS Office for Education

โปรแกรมชุดออฟฟิตฟรี สำหรับการศึกษา ครูและนักเรียน ไม่ต้องละเมิคลิขสิทธิ์

The Future is NEAR

อนาคตโลกต้องการนักพัฒนามากขึ้นทุกวันๆ ดังนั้นการศึกษาในอนาคตต้องควบคู่ไปกับทักษะการเขียนโปรแกรมด้วยโอเพ่นซอร์ส และความสามารถทางภาษาอย่างน้อย 1 ภาษา จึงจะทำให้สามารถติดตามและก้าวตามเทคโนโลยี่ใหม่ๆ ได้อย่างทันท่วงที การประยุกต์ใช้งานและต่อยอดโปรแกรมโอเพ่นซอร์สเป็นการลดค่าใช้จ่าย ลดการละเมิลิขสิทธิ์ได้อย่างมหาศาล

our vision

ศึกษาต่อยอดซอร์ฟแวร์โอเพ่นซอร์ส ทำให้สามารถเข้าถึง และใช้ได้ง่ายๆสำหรับคนไทย.

Play Video

featured projects

01

โปรแกรมบริหารสถทาศึกษา(School MIS) โปรแกรมบันทึกผลการเรียนอย่างเป็นทางการ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ

02

ปพ.1 เกตเวย์ (PP1 Gateway)

03

ระบบบันทึกเวลาเข้าเรียนผ่านมือถือ(Time attendance with Mobile,TAM)

04

Arduino + Goolgle sheet

Recent Posts

Google Script 1

Google App Scripts 1 เรียนรู้การสร้าง  google app scripts เบื้องต้น Google Script 1 January 18, 2018 No Comments Google App Scripts 1 เรียนรู้การสร้าง  google app scripts

Elementor #638

Get to know the real city Go into the places only locals are familiar with. Visit little known hideouts and avenues that open the mind